Overview

Utwory poetyckie Wyspiańskiego stały się inspiracją do muzyczno-multimedialnego widowiska. Jest to opowieść o zmaganiach artysty z materią tworzenia i próbach dotarcia do energii pierwotnej. Warstwie muzycznej towarzyszyły animacje ożywionych fragmentów obrazów i witraży Wyspiańskiego, przetworzonych przez współczesne narzędzia komputerowe.

Project

Wyspiański – Bądź jak meteor…

Client

National Theatre „Laznia Nowa”

What We Did

directing, character animation, animation 2D & 3D